Rozpoczęcie roku szkolnego

Rozpoczęcie roku szkolnego w Szkole Podstawowej nr 2 w Koluszkach w poniedziałek dnia 3.09.2018r.

Msza Święta w kościele parafialnym o godzinie 9.00

Godzina 10.00

Klasa 5

Klasa 6

Klasa 7

Klasa 8

w salach lekcyjnych wg wywieszonego planu

Godzina 11. 00

Klasa 4.

w auli szkolnej , a następnie w salach lekcyjnych

Godzina 11.00

Klasa2

Klasa 3

w salach lekcyjnych wg wywieszonego planu

Godzina 12.00

Klasa 1

w  auli szkolnej, a następnie w salach lekcyjnych

uczniowie w strojach galowych