Dyżury nauczycieli - Szkoła Podstawowa nr 2 w Koluszkach

Dyżury nauczycieli

2017/2018 rok

Lidia Adamczyk - środa 8.50 - 9.35

Katarzyna Adamus - wtorek 10.35 - 11.20

Karolina Bartnicka - wtorek 15.30 - 16.30 

Anetta Borowiecka - piątek 14.15 - 15.00

Iwona Ciechowicz - wtorek 13.25 - 14.10

Beata Ćwik - czwartek 9.40 - 10.25

Barbara Dulińska - poniedziałek 13.25 - 14.10

Elżbieta Filipiak - Mela - środa 13.25 - 14.10

Barbara Gudanis - Kościołek - piątek 13.25 - 14.10

Dorota Iłowiecka - wtorek 10.35 - 11.20

Klaudia Janowska - poniedziałek 13.25 - 14.10

Agnieszka Jess  - środa 8.00 - 8.45

Agnieszka Jeziorska - czwartek 10.35 - 11.20

Anna Kabat - środa 9.40 - 10.25

Teresa Kaczoch - czwartek 10.35 - 11.20

Joanna Kamińska - poniedziałek 10.35 - 11.20

Dariusz Kaniewski - czwartek 12.10 - 13.20

Sylwia Kąkiel - Nowak - środa 10.35 - 11.20

Szczepan Kielich - poniedziałek 13.25 - 14.10

Aneta Korczyńska - poniedziałek 12.35 - 13.10

Aneta Kotynia - Garnys - czwartek 9.40 - 10.25

Alicja Kowalczyk - poniedziałek 13.25 - 14.10

Aneta Kowalewska - Kopyś - piątek 12.10 - 13.10

Agata Kowalska - środa 9.40 - 10.25

Mirosława Krajewska - Warszewik - środa 9.40 - 10.25

Renata Krauze - środa 14.25 - 15.00

Anna Krzywańska - piątek 11.25 - 12.10

Agnieszka Kubiak - czwartek 11.25 - 12.10

Milena Lebiedzińska - środa 8.50 - 9.35

Iwona Majchrzak - wtorek 11.25 - 12.10

Beata Majewska - piątek 14.15 - 15.00

Anna Matysiak - środa 15.05 - 15.50

Beata Mąkiewicz - środa 9.40 - 10.25

Anna Mirowska - Krakowiak - piątek 9.40 - 10.25

Piotr Obiedziński -  środa 11.25 - 12.15

Małgorzata Paszkowska - wtorek 14.15 - 15.00

Sylwia Rutkowska - czwartek 12.25 - 13.10

Katarzyna Sobiesiak - wtorek 10.35 - 11.20

Katarzyna Sołtysiak - wtorek 13.25 - 14.10

Edyta Stelmasiak - poniedziałek 13.25 - 14.10

Anna Truszczyńska - środa 13.25 - 14.10

Magdalena Wochna - środa 10.35 - 11.20

Monika Wróblewska -