Dyżury nauczycieli

ROK SZKOLNY 2018/2019

KLAUDIA ADAMCZEWSKA   wtorek 12.25 - 13.10

LIDIA ADAMCZYK   poniedziałek 10.35 - 11.20

KATARZYNA ADAMUS   czwartek 10.35 - 11.20

KAROLINA BARTNICKA   wtorek 12.25 - 13.10

ANETTA BOROWIECKA   czwartek 9.40 - 10.25

IWONA CIECHOWICZ   czwartek 10.35 - 11.20

MICHAŁ CZARNECKI   poniedziałek 8.50 - 9.35

BEATA ĆWIK   piątek 10.35 - 11.20

BARBARA DULIŃSKA   środa 9.40 - 10.25

JACEK DRABIK   środa 12.25 - 13.10

ELŻBIETA FILIPIAK - MELA   środa 14.15 - 15.00

BARBARA GUDANIS - KOŚCIOŁEK   piątek 13.25 - 14.10

DOROTA IŁOWIECKA   wtorek 11.20 - 12.10

KLAUDIA JANOWSKA    piątek 14.15 - 15.00

AGNIESZKA JESS   poniedziałek 9.40 - 10.25

ANNA KABAT   środa 8.50 - 9.35

TERESA KACZOCH   czwartek 11.25 - 12.10

JOANNA KAMIŃSKA   poniedziałek 11.25 - 12.10

DARIUSZ KANIEWSKI   piątek 10.25 - 11.20

KLAUDIA KAWCZYŃSKA   wtorek 9.40 - 10.25

SYLWIA KĄKIEL - NOWAK   czwartek 8.50 - 9.35

SZCZEPAN KIELICH   środa 9.40 - 10.25

ANETA KORCZYŃSKA    czwartek 12.25 - 13.10

ALICJA KOWALCZYK   środa 13.25 - 14.10

ANETA KOWALEWSKA - KOPYŚ   czwartek 13.25 - 14.10

AGATA KOWALSKA   wtorek 11.25 - 12.10

MIROSŁAWA KRAJEWSKA - WARSZEWIK   wtorek 14.15 - 15.00

RENATA KRAUZE   wtorek 13.25 - 14.10

ANNA KRZYWAŃSKA   środa 12.25 - 13.10

AGNIESZKA KUBIAK   środa 8.50 - 9.35

MILENA LEBIEDZIŃSKA   piątek 14.15 - 15.00

IWONA MAJCHRZAK   poniedziałek 11.25 - 12.10

BEATA MAJEWSKA   piątek 12.25 - 13.10

ANNA MATYSIAK   czwartek 13.25 - 14.10

BEATA MĄKIEWICZ   wtorek 13.25 - 14.10

ANNA MIROWSKA - KRAKOWIAK   poniedziałek 9.40 - 10.25

NATALIA ODROWSKA

MAŁGORZATA PASZKOWSKA   środa 14.15 - 15.00

JOLANTA PLUTA   wtorek 8.50 - 9.25

NATALIA REK   czwartek 9.40 - 10.25

SYLWIA RUTKOWSKA   wtorek 9.40 - 10.25

KATARZYNA SOBIESIAK poniedziałek 13.25 - 14.10

EDYTA STELMASIAK   poniedziałek 9.40 - 10.25

PAULINA SUPERA   

AGATA SZTAJBERT   czwartek 14.15 - 15.00

ANNA TRUSZCZYŃSKA   czwartek 9.40 - 10.25

JOANNA WOJTAS   wtorek 9.40 - 10.25

MONIKA WRÓBLEWSKA   poniedziałek 10.35 - 11.20