Historia

Życia mała garść — 80 lat naszej historii

IX 1935r. Wydzielenie Publicznej Szkoły Powszechnej nr 2 — kierownik p. Stanisław Schmidt
X 1939r. Rozpoczęcie nauki pod okupacją — kierownik p. Piotr Strzelec
12 II 1945r. Wznowienie nauki w budynku u p. Wojciecha Zwolińskiego
25 III 1945r. zorganizowanie pierwszego komitetu Rodzicielskiego przez p. Antoniego Drewicza
1 IX 1953r. Przeniesienie szkoły do nowego budynku przy ul. Tadeusza Kościuszki
1IX 1963r. Powołanie p. T. Biernackiego na kierownika szkoły
1IX 1966r. Reforma oświaty: wprowadzenie 8-letniej nauki w szkolnictwie podstawowym
1IX 1981r. Nadanie szkole imienia Marii Konopnickiej; wręczenie sztandaru; oddanie do użytku dobudowanego skrzydła budynku
II 1986r. Mianowanie na dyrektora p. Z Długosza
1 IX 1999r. Reforma oświaty, utworzenie 6-klasowej szkoły podstawowej i 3-letniego gimnazjum
2007r. Mianowanie p. Elżbiety Siedlik na dyrektora
Od 2012r. dyrektorem szkoły jest p. Sławomir Mela