Rada Pedagogiczna

SKŁAD RADY PEDAGOGICZNEJ W ROKU SZKOLNYM 2018/2019

SŁAWOMIR MELA

RENATA WACHOWICZ

KLAUDIA ADAMCZEWSKA

LIDIA ADAMCZYK

KATARZYNA ADAMUS

KAROLINA BARTNICKA

ANETA BOJARSKA

ANETTA BOROWIECKA

IWONA CIECHOWICZ

MICHAŁ CZARNECKI

BEATA ĆWIK

LIDIA DŁUGOSZ

BARBARA DULIŃSKA

JACEK DRABIK

ELŻBIETA FILIPIAK - MELA

BARBARA GUDANIS - KOŚCIOŁEK

DOROTA IŁOWIECKA

EWA JACKOWSKA

KLAUDIA JANOWSKA 

AGNIESZKA JESS

ANNA KABAT

TERESA KACZOCH

JOANNA KAMIŃSKA

DARIUSZ KANIEWSKI

KLAUDIA KAWCZYŃSKA

SYLWIA KĄKIEL - NOWAK

SZCZEPAN KIELICH

ANETA KORCZYŃSKA 

ANETA KOTYNIA - GARNYS

ALICJA KOWALCZYK

ANETA KOWALEWSKA - KOPYŚ

AGATA KOWALSKA

MIROSŁAWA KRAJEWSKA - WARSZEWIK

RENATA KRAUZE

KRUŚ JOLANTA

ANNA KRZYWAŃSKA

AGNIESZKA KUBIAK

MILENA LEBIEDZIŃSKA

PAULINA MILCZAREK

IWONA MAJCHRZAK

BEATA MAJEWSKA

ANNA MATYSIAK

BEATA MĄKIEWICZ

ANNA MIROWSKA - KRAKOWIAK

KAROLINA NIŻNIKOWSKA - MELA

NATALIA ODROWSKA

MAŁGORZATA PASZKOWSKA

JOLANTA PLUTA

JOANNA PŁACHETA

NATALIA REK

SYLWIA RUTKOWSKA

KAROLINA SMARZ

KATARZYNA SOBIESIAK

EDYTA STELMASIAK

PAULINA SUPERA 

AGATA SZTAJBERT

ANNA TRUSZCZYŃSKA

MAGDALENA WOCHNA

JOANNA WOJTAS

MAŁGORZATA WOŹNIAK

MONIKA WRÓBLEWSKA