Rada Pedagogiczna - Szkoła Podstawowa nr 2 w Koluszkach

Rada Pedagogiczna

SKŁAD RADY PEDAGOGICZNEJ W ROKU SZKOLNYM 2017/2018

SŁAWOMIR MELA

RENATA WACHOWICZ

LIDIA ADAMCZYK

KATARZYNA ADAMUS

KAROLINA BARTNICKA

ANETA BOJARSKA

ANETTA BOROWIECKA

IWONA CIECHOWICZ

BEATA ĆWIK

LIDIA DŁUGOSZ

BARBARA DULIŃSKA

ELŻBIETA FILIPIAK - MELA

BARBARA GUDANIS - KOŚCIOŁEK

DOROTA IŁOWIECKA

EWA JACKOWSKA

KLAUDIA JANOWSKA 

AGNIESZKA JESS

AGNIESZKA JEZIORSKA

ANNA KABAT

TERESA KACZOCH

JOANNA KAMIŃSKA

DARIUSZ KANIEWSKI

KLAUDIA KAWCZYŃSKA

SYLWIA KĄKIEL - NOWAK

SZCZEPAN KIELICH

ANETA KORCZYŃSKA 

ANETA KOTYNIA - GARNYS

ALICJA KOWALCZYK

ANETA KOWALEWSKA - KOPYŚ

AGATA KOWALSKA

MIROSŁAWA KRAJEWSKA - WARSZEWIK

RENATA KRAUZE

KRUŚ JOLANTA

ANNA KRZYWAŃSKA

AGNIESZKA KUBIAK

MILENA LEBIEDZIŃSKA

IWONA MAJCHRZAK

BEATA MAJEWSKA

ANNA MATYSIAK

BEATA MĄKIEWICZ

ANNA MIROWSKA - KRAKOWIAK

KAROLINA NIŻNIKOWSKA - MELA

KS. PIOTR OBIEDZIŃSKI

NATALIA ODROWSKA

MAŁGORZATA PASZKOWSKA

JOANNA PŁACHETA

SYLWIA RUTKOWSKA

KAROLINA SMARZ

KATARZYNA SOBIESIAK

KATARZYNA SOŁTYSIAK

EDYTA STELMASIAK

PAULINA SUPERA 

ANNA TRUSZCZYŃSKA

MAGDALENA WOCHNA

JOANNA WOJTAS

MAŁGORZATA WOŹNIAK

MONIKA WRÓBLEWSKA