Rekrutacja - Szkoła Podstawowa nr 2 w Koluszkach

Rekrutacja

Zarządzenie Burmistrza Koluszek w sprawie ustalenia terminów przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego 

Postępowanie rekrutacyjne na rok szkolny 2017/2018
Szanowni Państwo!
Na mocy art. 204 Ustawy z dnia 14 grudnia 2016r. przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe (Dz. U. z dnia 11 stycznia 2017r. poz. 60)., terminy przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminy składania dokumentów na rok szkolny 2017/2018 do klas pierwszych publicznych szkół podstawowych – do dnia 15 kwietnia określa organ prowadzący szkołę ( w naszym przypadku Gmina Koluszki).
Kryteria naboru do klas I szkoły podstawowej, dla których organem prowadzącym jest gmina Koluszki, zostały określone w uchwale XXXI/40/2017 Rady Miejskiej w Koluszkach z dnia 27 marca 2017r. Postępowanie rekrutacyjne dotyczy kandydatów do klas I, którzy zamieszkują poza obwodem szkoły. Kandydaci zamieszkali w obwodzie szkoły przyjmowani są do szkoły z urzędu. Po określeniu przez organ prowadzący w/w terminów rekrutacji otrzymacie Państwo informację o dokumentach niezbędnych do zapisu dziecka do klasy pierwszej.

 

Ogólne zasady rekrutacji

http://www.wikom.pl/sp2koluszki/upload/user/1._ogolne_zasady_rekrutacyjne.docx