Rekrutacja

 

Na podstawie zarządzenia nr 10/2019 Burmistrza Koluszek z dnia 28 stycznia 2019 roku, informuję, co następuje: 
składanie wniosków o przyjęcie do klas pierwszych szkół podstawowych wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnienie przez kandydata warunków lub kryteriów rekrutacyjnych odbywać się będzie w postępowaniu rekrutacyjnym  od dnia 1 marca 2019 r. do dnia 15 marca 2019 r. oraz w postępowaniu uzupełniającym od dnia 24 kwietnia 2019 r. do dnia 30 kwietnia 2019 r.
Szczegółowe informacje znajdują się na stronie internetowej: www.koluszki.pl

Ogólne zasady rekrutacji