Projekty

 

INNOWACJA PEDAGOGICZNA PROGRAMOWO – METODYCZNA

„Poznajemy siebie i swoje możliwości”

Realizacja: 2018r.  – 2021r.

Autor: mgr Beata Majewska

Cele ogólne innowacji:

 • Rozwijanie możliwości intelektualnych uczniów.
 • Motywowanie uczniów do wykonania zadania wymagającego koncentracji uwagi.
 • Poznanie różnorodnych ćwiczeń, które wspomagają koncentrację uwagi.
 • Rozwijanie umiejętności nazywania różnorodnych emocji i ich wyrażania.
 • Kształtowanie u dziecka pozytywnego stosunku do nauki oraz rozwijanie ciekawości w poznawaniu otaczającego świata.
 • Rozwijanie więzi rodzinnych.
 • Zrozumienie pojęć: grupa społeczna.
 • Zrozumienie, że ludzie różnią się między sobą cechami osobowości.
 • Ćwiczenie u uczniów płynności, giętkości oraz oryginalności myślenia.
 • Rozwijanie cech osobowości dziecka koniecznych do aktywnego i etycznego uczestnictwa w życiu społecznym.
 • Kształtowanie umiejętności pracy zespołowej.
 • Kształcenie umiejętności kreatywnego rozwiązywania problemów.
 • Stworzenie uczniom możliwości odniesienia sukcesu.
 • Rozwijanie umiejętności logicznego myślenia, intuicji, wyobraźni i wnioskowania.
 • Rozwijanie kreatywności.

 

INNOWACJA PEDAGOGICZNA PROGRAMOWO- METODYCZNA DO ZAJĘĆ POZALEKCYJNYCH

„Ciekawi świata –eksperymenty.”

Autor: mgr Beata Majewska

Zakres innowacji

 • Innowacja dotyczy zajęć pozalekcyjnych i adresowana jest do uczniów klas szkoły podstawowej – I etap edukacyjny.
 • Zajęcia zaplanowane są na 1 godzinę tygodniowo, przez cały rok szkolny 2019/2020 i 2020/2021.
 • Zajęcia swoim zakresem obejmują zagadnienia z fizyki, chemii, przyrody, a także matematyki.

Nowatorstwo wdrażanego programu polega między innymi na poszerzeniu wiadomości i umiejętności o treści wykraczające poza podstawę programową oraz ciekawej alternatywie dla innych form spędzania wolnego czasu.

Cele innowacji

Celem innowacji jest wspieranie rozwoju ucznia poprzez  rozwijanie zainteresowań, uzdolnień i pasji, nabywanie przez uczniów umiejętności zdobywania i przekazywania wiedzy i doświadczenia dzięki uczeniu się w zespole, uczeniu innych i uczeniu się od innych.

CELE OGÓLNE:

 • Rozwijanie umiejętności logicznego myślenia, intuicji, wyobraźni;
 • Rozwijanie kompetencji społecznych, kształcenie umiejętności pracy zespołowej;
 • Kształcenie umiejętności kreatywnego rozwiązywania problemów;
 • Zachęcanie uczniów do samodzielnego wykonania doświadczeń,;
 • Rozbudzanie zainteresowań uczniów otaczającym światem;

Rozwijanie u uczniów umiejętność krytycznego myślenia, obserwacji i wnioskowania.

 

Projekt „Mali detektywi. Jakie tajemnice kryje świat wokół nas?”

Uczniowie klasy 2b  pod kierunkiem Pani Beaty Majewskiej po raz  kolejny biorą udział w projekcie Uniwersytetu Dzieci. Tym razem wybrali temat: „Mali detektywi. Jakie tajemnice kryje świat wokół nas?”

Scenariusze lekcji, które będą  realizowane są ze sobą powiązane motywem detektywistycznym, który rozbudzi ciekawość uczniów i zwiększy w nich chęć uczenia się

 i poznawania świata. Na każdej lekcji uczniowie będą mieli  inną zagadkę,  którą postarają się rozwiązać. Scenariusze lekcji dotyczą różnych dziedzin nauki, ale łączy je potrzeba poszukiwania wiedzy i praca zespołowa. Wszystkie zajęcia rozwiną u uczniów umiejętność formułowania wniosków na podstawie własnych doświadczeń.

Na pierwszych zajęciach (we wrześniu) uczniowie rozwijali kreatywne myślenie, które pomaga w radzeniu sobie w sytuacjach stresowych. Ćwiczyli także  płynność i giętkość myślenia. Dostali mapy i musieli odnaleźć karty zgodnie z instrukcją. Później zostali postawieni przed problemem „Jak wymyślić coś z niczego”. Do tego celu posłużyła im historia o zapomnianych urodzinach. Zadaniem dzieci było stworzenie przyjęcia urodzinowego  z tego co mają w klasie. Pracowali w grupach. Każda miała do wykonania zadanie w określonym czasie. Pierwsza przygotowała na urodzinowe przyjęcie potrawy na niby, druga zajęła się dekoracją sali. Pozostałe dwie grupy miały przygotować zabawy  na przyjęcie. Uczniowie wykazali się ogromną pomysłowością. Tego dnia świetnie bawiliśmy się i jednocześnie uczyliśmy.

 

"POZNAWAJ ŚWIAT Z RADOŚCIĄ"

http://www.wikom.pl/sp2koluszki/upload/user/dokumenty_tekstowe/Formularz_uczestnictwa_ucznia_w_projekcie.doc

http://www.wikom.pl/sp2koluszki/upload/user/dokumenty_tekstowe/Formularz_uczestnictwa_ucznia_w_projekcie.pdf

http://www.wikom.pl/sp2koluszki/upload/user/dokumenty_tekstowe/Zasady_Rekrutacji_Uczestnikow_Projektu.doc

http://www.wikom.pl/sp2koluszki/upload/user/dokumenty_tekstowe/Zasady_Rekrutacji_Uczestnikow_Projektu.pdf

http://www.wikom.pl/sp2koluszki/upload/user/dokumenty_tekstowe/Plakat_Poznawaj_swiat_z_radoscia.pdf

"TWOJE DANE, TWOJA SPRAWA"

http://www.wikom.pl/sp2koluszki/upload/user/dokumenty_tekstowe/TWOJE_DANE_TWOJA_SPRAWA.docx

"STAŃ PO ZIELONEJ STRONIE MOCY"

http://www.wikom.pl/sp2koluszki/upload/user/STAN_PO_ZIELONEJ_STRONIE_MOCY.docx

"MLEKO W SZKOLE"  "OWOCE I WARZYWA W SZKOLE"

http://www.wikom.pl/sp2koluszki/upload/user/Owoce_i_warzywa_w_szkole.docx

"BEZPIECZNA +"  "BEZPIECZNA I PRZYJAZNA SZKOŁA. BEZPIECZNY UCZEŃ"

http://www.wikom.pl/sp2koluszki/upload/user/bezpieczna__1.docx

"NARODOWY PROGRAM ROZWOJU CZYTELNICTWA"

http://bibliotekawszkole.edu.pl/NPRCz_poradnik.pdf

"MAMY KOTA NA PUNKCIE MLEKA"

http://www.kochammleko.pl/Mamy_kota_na_punkcie_mleka,6688,6688,pl.html

"BEZPIECZNA SZKOŁA, BEZPIECZNA PRZYSZŁOŚĆ"

https://www.bs-kson.org

"CYFROWOBEZPIECZNI"

https://www.cyfrowobezpieczni.pl

"NARODOWY PROGRAM ROZWOJU CZYTELNICTWA"

http://www.mkidn.gov.pl/pages/strona-glowna/finansowanie-i-mecenat/narodowy-program-rozwoju-czytelnictwa.php

"AKTYWNA TABLICA"

https://men.gov.pl/ministerstwo/informacje/aktywna-tablica-zalozenia-do-projektu-programu-rzadowego.html

"AKADEMIA BEZPIECZNEGO PUCHATKA"

https://akademiapuchatka.pl/pl/nauczyciele/wstep

"SZKOŁA UCZĄCA SIĘ"

https://nai.edu.pl/?id=865

"ŁÓDZKIE GRA W RĘCZNĄ"

http://www.gramywreczna.pl/